meediaabi

Meedia
Kõige tõhusamad reklaamikanalid

MEEDIAPLAANI KOOSTAMINE

Korrektselt koostatud turunduseelarve koosneb meediaplaanidest, mis on omavahel seotud ja eesmärgipõhised ning loodud rätseplahendusena. Meediaplaani luues segmenteeritakse täpselt, kes on klient ja kuidas talle läheneda.

Omame pikaajalisi pikaajalisi kogemusi ja mahupõhiseid kokkuleppeid meediakanalitega, mis optimeerivad kliendi kulutusi meediakanalite lõikes.

Meediaplaani õnnestunud tootmise tegelikku kasutegurit saab mõõta lähtuvalt kliendiga koos püstitatud eesmärgist. Kuna klientide eesmärgid on väga erinevad, pakume rätseplahendusi: nt hooajatoodete müük, kodulehe lansseerimine, brändi tuntuse kasvatamine, ettevõtte kuvandi loomine jpm.

KÜSI PAKKUMIST

MEEDIAKANALITE VALIK

Oskuslikult valitud meediakanalid võimaldavad minimaalse eelarvega jõuda maksimaalse sihtgrupini.

Meie projektijuhid on sõltumatud konsultandid ja hea meelega jagame klientidega edulugusid ja varasemaid kogemusi ning tulemusi.

Kasutame meediat planeerides erinevaid sõltumatuid turu-uuringuid, monitoorime kontakti hinda nii klikipõhistel kui kuvapõhistel alustel.

Meediaplaanist lähtuvalt teeme kampaania lõppedes kliendile korrektse analüüsi kasutades erinevaid tööriistu, nt kanalite enda statistikaraportid, kliendi kodulehe Google Analyticsi statistika ja konversioonid, reklaami reaalsed kuvad ja kontaktide arv vastavalt nt ukseloenduritele jne.

 

KÜSI PAKKUMIST

INFOKANALID

Ettevõtte maine hoidmise ja tuntuse säilitamise seisukohast ja otsingumootorites leitavuse parandamiseks pakume ettevõtetele infomeedia vahenduse teenust.

Teenus katab kõik eesti enimkasutatavad infomeediatelefonid ja andmebaasid, otsingumootorid, teemaveebid ja vajadusel ka digi- ning paberkataloogid. Tugineme kanalite valikus erinevatele turu-uuringutele: TNS Emor, Saar-Poll, Metrix Station, Google Analytics jm. Pakume kommunikatsiooniteenust vastavalt eelnevalt segmenteeritud sihtgruppidele enim kasutatavates kanalites, koostame läbi mõeldud eelarve, mille kulusid hoiame kontrolli all.

Kontrollime kanalites esitatud ettevõtte andmeid, monitoorime konkurente, perioodi lõppedes koostame statistikaraportid kuvade, klikkide, kõnede, kontaktide kohta. Kliendid hindavad seda teenust, kuna aitame kokku hoida nende aega ja suhtleme nende eest kõigi infoteenuse pakkujatega.

KÜSI PAKKUMIST
Küsi pakkumist